top of page

Produkter

Alla våra produkter säljs och installeras av partners runtom Sverige och andra platser beroende på område

WIU! Water Injection Units

Vatteninsprutning med en patent-pending Water-Gas-Shift reaction teknik för minskade miljöutsläpp, bättre förbränning och lägre slitage på ICE-motorer. 

BEStronic i Knivsta är partner och installatör gentemot kund och erbjuder även vår descaler för Ad-Blue system.

Aerspear 2.2.PNG

AerSpear, terralift

Aerspear, terralift utrustning för luftinjektion, mediainjektion och losstagning av sjöbotten. 

Med Rescaype AB som partner med ett specialområde för organisk tillväxt ger er kunder den kunskapen som krävs

bottom of page